Får vem som helst köpa skog och mark?

Man kan kanske tro att vem som helst får köpa skog och mark i Sverige. Men så är inte fallet. I vissa kommuner behöver man söka tillstånd. Befinner sig lantbruksfastigheten exempelvis inom ett omarronderingsområde eller i glesbygd kan man behöva söka förvärvstillstånd från Länsstyrelsen. I vissa kommuner nekar Länsstyrelsen köparen rätt att köpa mark om köparen inte sedan tidigare äger lantbruksfastighet. Länsstyrelsen kan då själv gå in och köpa marken.

Det är också lite olika regler beroende på vem som köper marken.

Kontakta oss så bistår vi och tillser så att allt blir rätt.

© 2022 Stegman Juristbyrå
Snabbanslutning