Vilken egendom ska ingå i en bodelning?

Huvudregeln är att man ska dela lika på allt man äger när man som gifta väljer att gå skilda vägar. Detta kallas för giftorätt och tillgångarna i ett äktenskap kallas för giftorättsgods. Dock finns det vissa undantag från denna huvudregel.

Om någon ägodel är enskild egendom ska den hållas utanför bodelningen och således inte delas lika mellan parterna. Enskild egendom erhåller man oftast antingen genom ett äktenskapsförord, genom testamente, arv eller gåva. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna där man avtalat om vem som ska äga olika tillgångar.