Vi vill skilja oss, hur ska vi göra?

Ibland blir det inte som man hade tänkt sig och man kan vilja gå skilda vägar efter en tid som gifta, skilja sig.

Vid en skilsmässa finns det vissa delar man bör tänka på.
Har man exempelvis barn under 16 år kan man inte skilja sig direkt. Då kräver lagstiftningen en betänketid om sex månader från att man lämnat in ansökan om skilsmässa. Denna betänketid kan också inträda när endast den ena personen vill skiljas eller om båda önskar en betänketid.
Det finns dock inget som säger att man inte kan flytta isär under betänketiden. Kanske behöver man en paus från varandra för att kunna ta nya tag.

Om man under betänketiden kommer fram till att man inte vill skilja sig förblir man gifta. Om man däremot efter denna sexmånadersfrist önskar verkställa skilsmässan meddelar man tingsrätten detta och då genomförs skilsmässan i juridisk mening.

Man kan ansöka om skilsmässa såväl enskilt som gemensamt och detta görs till tingsrätten.