Vem får göra en bouppteckning?

Den som har hand om dödsboet ansvara för att bouppteckningen blir genomförd. Är man dödsbodelägare kan man välja att genom tingsrätten utse en person till boutredningsman. Boutredningsmannen/kvinnan får då ansvaret att tillse att bouppteckningen blir genomförd.