Vad står GDPR för?

Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), innebär att alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa vissa regler. Det innebär bland annat att man behöver följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur man hanterar deras personuppgifter.