Vad räknas som personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Det kan röra sig om namn, adress, personnummer etc. Även foton på personer klassas som personuppgifter.