Vad måste ett köpekontrakt för fastighetsköp innehålla?

För att ett köp av fastighet ska vara giltigt finns det vissa kriterier som måste vara uppfyllda. I annat fall kommer avtalet inte anses vara en fullständig köpehandling och avtalet kommer att vara ogiltigt.
För det första behöver avtalet vara skriftligt. Vidare skall det framgå:

  • Vilket köpeobjektet är, dvs fastighetsbeteckningen,
  • en köpeskilling,
  • en överlåtelseförklaring, dvs en mening där säljaren överlåter fastigheten till köparen,
  • ett undertecknande från såväl säljare som köparen.

Ska köparen sedan få lagfart på fastigheten krävs det ytterligare att:

  • två vittnen bevittnar säljarens underskrift,
  • om säljaren är gift och fastigheten utgör makarnas gemensamma bostad eller om fastigheten är säljarens giftorättsgods, krävs även den andra makens/makans skriftliga samtycke till överlåtelsen i avtalet.