Vad kan man göra om man råkar ut för ett dolt fel?

En säljare av fast egendom är ansvarig för dolda fel i tio år efter försäljningen. Om man som köpare råkar ut för ett dolt fel ska man börja med att reklamera det till säljaren. Därefter behöver man utreda vad det kostar att åtgärda felet och sedan kan man ställa ett ekonomiskt anspråk mot säljaren.

Att man ställer ett anspråk betyder inte att säljaren kommer att gå med på att betala. I många fall kommer man överens om en uppgörelse och i andra fall kan det vara värt att driva tvisten och stämma säljaren.

Att driva ett ärende om dolda fel behöver göras i rätt tid och på rätt sätt för att nå framgång. I de flesta fall kan man få rättsskydd i sådana här typer av tvister, vilket innebär att hemförsäkringen täcker en del av juristkostnaden.