Vad innebär undersökningsplikten vid köp av bostad?

Som köpare av bostad har man en långtgående undersökningsplikt. Det innebär att man ska undersöka bostaden och är ansvarig för att finna sådant som skulle gå att upptäcka vid en noggrann undersökning. Dessa fel och brister är det svårt att med framgång klaga på efter köpet.
Detta kan innebära att man behöver vara noggrann när man går på visning. Man behöver kanske lyfta på mattor och kika under vasken i köket.

När man köper fast egendom brukar det finnas möjlighet att besöka fastigheten med en besiktningsman innan eller efter kontraktsskrivning. Då kan man vänta med den noggranna undersökningen till dess. Ofta har man också rätt att häva köpet om man efter en sådan besiktning inte är nöjd med fastighetens skick.

Om man köper bostadsrätt är det inte lika vanligt att en besiktning genomförs. Då är det viktigt att vara noga under visningen och undersöka bostaden.