Vad innebär det att företaget måste uppfylla reglerna om GDPR?

En verksamhet som behandlar personuppgifter har en skyldighet att grundläggande principer följs, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade personerna hur man som företag hanterar deras personuppgifter och hur de kan få vetskap om vilken information man har samt hur de ska göra om de önskar korrigera uppgifterna eller få dem borttagna.