Vad händer om någon säljer mark som är utarrenderad?

Om arrendet inte har sagts upp så följer det med i köpet. Den nya markägaren blir således bunden vid arrendet.