Vad händer om man förlorar i domstol?

Om man förlorar i domstol har man möjlighet att överklaga beslutet till nästa instans för att se om man kan nå framgång där istället. Bara för att man har förlorat i tingsrätten betyder det inte att man också kommer att förlora i hovrätten.
Rent ekonomiskt innebär en förlust i domstol att man för det första inte får igenom det ekonomiska krav man haft, det vill säga själva anledningen till att man har stämt sin motpart. För det andra får man stå såväl sina egna som motpartens ombudskostnader. Försäkringsbolaget hjälper till med en del av kostnaderna om man fått rättsskydd beviljat men i annat fall riskerar man att få stå hela kostnaden själv.

På grund av den risk det alltid är att processa i domstol och på grund av de kostnader en process medför brukar parter alltid i första hand försöka komma överens utanför domstolen.
Vi vill inte med denna text skrämmas eller avråda från rättsprocess. Vi vill vara tydliga med möjligheter och risker samt vilka kostnader det kan röra sig om. Det är en del av vår raka kommunikation, där vi vill ge våra klienter alla pusselbitar för att kunna fatta rätt beslut i sin tvist.