Vad händer om jag blir stämd?

Om man blir stämd i domstol i ett civilrättsligt mål, dvs att det rör sig om exempelvis ett ekonomiskt anspråk från en motpart och inte om att man har begått ett brott som exempelvis stöld eller rån, får man en stämningsansökan skickad till sig där det framgår att man har blivit stämd.

Man har då möjlighet att kontakta jurist men oavsett om man önskar ombud eller inte ska man meddela domstolen sin inställning. Därefter inleds domstolsprocessen som innebär att domstolen kommer att driva denna process framåt. Man har möjlighet att inge yttranden och man kommer också att bli kallad till en muntlig förberedelse och eventuellt till en huvudförhandling. När hela processen är avslutad avkunnar domstolen en dom i målet.