Vad händer om företaget bryter mot reglerna om GDPR?

Om ett företag inte följer reglerna kring GDPR kan Datainspektionen besluta om att företaget ska betala en administrativ sanktionsavgift, vilket är en form av böter. Sanktionsavgiften kan vara upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av den globala årsomsättningen.