Vad är sambo för något?

Sambo är när två personer bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden.

Det innebär med andra ord att man inte klassas som sambo om två kompisar bor ihop i samma lägenhet. Är man sambos faller man in under Sambolagen. Det innebär bland annat att man vid separation ska dela lika på bostad och bohag, dvs sådant man köpt till bostaden, som är införskaffat för gemensamt bruk eller under den tid man varit tillsammans. Detta kan ibland slå väldigt fel om den ena parten lagt in mer pengar i bostaden än den andra. Då kan detta regleras i ett samboavtal.

Det man ska tänka på är också att om den ena parten köper en bostad och båda parterna flyttar in i bostaden tillsammans anses bostaden ingå i det som omfattas av den gemensamma bostaden även om det enbart är ena parten som står på kontraktet eller som betalat hela köpeskillingen. Om man då vid ett senare skede skulle separera ska bostaden, som huvudregel, delas lika mellan parterna.

Vi rekommenderar starkt att man skriver ett samboavtal för att reglera eventuella mellanhavanden i förhållandet och undvika att hamna i en knepig situation vid en eventuell separation.