Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett juridiskt dokument där villkoren för skulden regleras. Det kan framgå hur stor skulden är, om det finns någon ränta, hur skulden ska återbetalas etc. Skuldebrev handlar med andra ord om när någon lånar pengar och parterna vill ha tydliga regler kring vad det är för uppgörelse man kommit överens om. Om man inte skriver ett skuldebrev kan låntagaren lättare hävda att det inte alls var ett lån utan att pengarna var en gåva.

Det är alltid en trygghet att ha reglerat villkoren kring ett lån i ett skuldebrev.