Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är ett avtal som man skriver mellan två personer som bor ihop under äktenskapsliknande förhållanden och som inte är gifta med varandra.
Om man är sambo och ska separera ska man dela upp allt som ingår i den gemensamma bostaden och bohaget. Då kan det vara bra att via ett samboavtal redan från start ha reglerat hur man vill att denna uppdelning ska gå till. Det är en trygghet för båda parter att ha detta reglerat.

Om den ena parten köper en bostad där båda planerar att bo tillsammans eller om man köper en bostad tillsammans men köper olika stor andel av bostaden kan man i ett samboavtal reglera hur man ska dela upp bostaden om man skulle gå skilda vägar. Gör man ingen sådan skrivelse gäller sambolagen, som innebär att man delar lika på bostaden vid en separation.

Om den ena parten flyttar in hos den andra, som redan har en bostad, kommer i normalfallet inte bostaden att delas upp mellan parterna. Då tillfaller bostaden vanligtvis den part som hade bostaden från början. Även här kan det dock vara en fördel att ha ett samboavtal för att reglera hur en uppdelning av gemensamma tillgångar ska ske vid en eventuell separation.
Med ett samboavtal slipper man bråka om uppdelning vid en separation när relationen kanske redan är infekterad. Då har man redan en överenskommelse som man kan luta sig mot och slippa onödig tvist.

Man skall inte se ett samboavtal som att man inte litar på varandra utan försöka se det mer som en flytväst. Man sätter inte på sig en flytväst för att man ska trilla i sjön, man sätter på sig den för att vara skyddad om olyckan skulle vara framme.
Då livet kan innebära en hel del oförutsedda händelser är det därför värt att ha denna ”flytväst” även inom ramen för relationen för att trygga båda parter.