Vad är ett pantbrev?

Om man pantsätter en ring brukar pantbanken ta ringen i pant och ge personen i fråga pengar i form av ett lån. När man sedan betalar tillbaka sin skuld får man ringen tillbaka. Så kan man inte göra med ett hus. Därför tar man ut så kallade pantbrev på fastigheten, som man sedan lämnar in till banken som pant. På pantbrevet står det hur stort belopp pantbrevet gäller och hur mycket säkerhet banken kan få som max genom det aktuella pantbrevet. En fastighet kan ha många pantbrev.

Att ta ut ett pantbrev kostar 2 % av pantbrevets storlek samt en administrativ avgift om 325 kr. Man kan således säga att det kan vara en fördel om den fastighet man köper har redan uttagna pantbrev till ett högt värde. Det gäller dock att vara noga med att alla lån som belastar fastigheten och där man tagit pantbreven som säkerhet löses senast på tillträdesdagen när fastigheten byter ägare.