Vad är ett dolt fel?

Ett dolt fel är ett fel som varken säljaren eller köparen kände till eller borde ha känt till vid försäljningen. Inte heller ska felet ha gått att upptäcka vid en besiktning eller en noga genomgång av fastigheten och dess tillbehör, dvs huset som fastigheten står på.