Vad är ett dolt fel i en fastighet?

Ett dolt fel är ett fel som fanns redan när fastigheten köptes och som man inte kunde upptäcka vid en noggrann besiktning innan köpet. Man ska heller inte behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick eller konstruktion.

En säljare är ansvarig för dolda fel i en fastighet i tio år från att man sålt fastigheten. De allra flesta felen uppdagas dock inom två år från försäljningen.

Säljaren kan i vissa fall friskriva sig från dolda fel. Detta är vanligt om säljaren är ett dödsbo eller en äldre person eller exempelvis ska flytta utomlands.

Upptäcker man som köpare ett fel som man misstänker är dolt är det viktigt att så snart som möjligt reklamera felet till säljaren. Därefter får man undersöka felet närmare och ta in offert för att se vad det kan kosta att åtgärda felet.