Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är förenklat uttryckt ett avtal mellan två makar.

När man gifter sig ingår alla ett äktenskapsförord som innebär att allt ska delas lika om ni väljer att gå skilda vägar. Detta ingås per automatik i samband med äktenskapet. Väljer man att skriva ett äktenskapsförord kan man frångå denna automatiska regel och bestämma hur man önskar att egendom ska fördelas. Man kan exempelvis välja att ingen egendom ska delas lika eller att allt förutom vissa delar ska delas lika. Hur man väljer att fördela sin egendom är en uppgörelse mellan makarna, som ska passa för just dem.

Tydliga situationer på när ett äktenskapsförord kan vara av vikt är om exempelvis den ena maken äger ett landställe tillsammans med sina syskon, om den ena driver en verksamhet eller är delägare i ett företag, om den ena har ett stort eget sparande, om någon har ärvt egendom och så vidare.

Vi råder äkta makar att inte se ett äktenskapsförord som bristande tillit mellan makarna utan helt enkelt som ett vettigt skydd för båda parter mot oväntade situationer, som kan uppstå i livet. Man skulle kunna likna äktenskapsförordet med en flytväst. Man sätter inte på sig en flytväst för att man tror att man kommer att falla i vatten och drunkna, man sätter den på sig för att ha ett skydd om olyckan skulle vara framme.