Vad är en tvist?

En tvist kan vara allt ifrån att man inte är överens i hemmet om vem som ska sköta hushållssysslorna och därför börjar bråka till att en part bryter en överenskommelse i en stor ekonomisk uppgörelse.
När klienter vänder sig till oss vid tvist handlar det oftast om att två eller flera parter är oense om hur man ska bete sig i ett avtalsförhållande eller att en part helt enkelt har brutit överenskommelsen i ett avtal. Det kan också handla om att man vill reklamera ett köp eller redan har reklamerat men blivit nekad det krav man haft.

Vår roll i sammanhanget blir att utreda vad det är för typ av konflikt och hur man på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt kan lösa upp den infekterade situationen. I första hand försöker vi alltid lösa en konflikt utanför domstolen men går inte det kan det bli aktuellt med att en stämning lämnas in.