Vad är en tvist?

En tvist kan vara allt ifrån att man inte är överens i hemmet om vem som ska sköta hushållssysslorna och därför börjar bråka till att en part bryter en överenskommelse i en stor ekonomisk uppgörelse. När klienter vänder sig till oss vid tvist handlar det oftast om att två eller flera parter är oense om hur ett avtalsvillkor ska tolkas eller att en part helt enkelt har brutit överenskommelsen i ett avtal. Det kan också handla om att man vill reklamera ett köp eller redan har reklamerat men blivit nekad det krav man haft.

Vår roll i sammanhanget blir att utreda vad det är för typ av tvist och hur man på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt kan lösa upp den infekterade situationen. I första hand försöker vi alltid lösa en konflikt utanför domstol men går inte det kan det bli aktuellt att stämma motpart.