Vad är en entreprenad?

En entreprenad är ett åtagande som ett företag, oftast inom byggbranschen, åtar sig och som handlar om att utföra ett visst arbete inom en viss tidsgräns till en förutbestämd summa.