Vad är en bodelning?

Vid en skilsmässa finns det nästan alltid behov av att göra en bodelning. Enkelt uttryckt kan man säga att man vid en bodelning räknar upp alla tillgångar som finns, såväl gemensamma som enskilda. Man räknar också upp alla skulder som finns, även här såväl enskilda som gemensamma. Därefter lägger man samman värdet på dessa och får då fram det totala värdet på tillgångar efter avdrag för skulder. Detta värde delas sedan lika mellan parterna.

Det finns en rad situationer då det kan finnas anledning att ha en annan fördelning. Exempelvis kan det finnas äktenskapsförord att förhålla sig till och det kan finnas testamenten med olika villkor etc. Ovanstående är därför enbart en mycket förenklad bild av hur en bodelning kan se ut.