Uppstår det kostnader när jag köper en bostadsrätt?

När man köper en bostadsrätt kan det uppstå kostnader som man som köpare ska betala till föreningen, förvaltaren eller banken. Det kan dels handla om en medlemsavgift, exempelvis till HSB. Sedan kan det handla om en administrationsavgift, en överlåtelseavgift, för att administrera köpet. Det brukar handla om cirka 1500 kr. Vidare kan det finnas en kostnad för att pantsätta bostaden, om man tar lån. Kostnad rör sig om ca 500 kronor. Banken kan också ta ut en uppläggningsavgift för bostadslånet. Här bör man tala med sin bank om hur stor den avgiften kan komma att bli.