Om säljare och köpare inte kommer överens efter att tillträde av bostad ägt rum, hur kan då mäklaren hjälpa till för att lösa detta?

Fastighetsmäklaren är en opartisk mellanman mellan säljare och köpare. Det innebär att mäklaren hela tiden ska hålla sig opartisk. Efter tillträde ska inte mäklaren varken ta ställning för någon part eller bistå någon av parterna. Mäklaren kan på sin höjd vidarebefordra kommunikation från ena parten till den andra parten men vårt generella råd är att be kunderna sköta den kommunikationen själva för att mäklarens opartiska ställning inte ska ifrågasättas.