När vet man om man ska stämma sin motpart?

Denna fråga kan vara komplex och beror mycket på vad tvisten handlar om. Vår rekommendation är alltid att först försöka lösa tvisten utanför domstol. Märker man sedan att det inte går får man överväga om man ska stämma eller inte. När det gäller ekonomiska tvister handlar det också om hur höga belopp man tvistar om. Om beloppet inte är så högt kan det bli dyrare att driva själva tvisten än att få tillbaka de pengar man kräver. Då kan stämningen vara ett oekonomiskt alternativ och det behöver vägas in i beslutet om hur man ska gå vidare.

Att stämma någon är också alltid en risk då man inte kan vara säker på vilket utfall man får i domstol. Många gånger kan man ha rätt men trots det inte få rätt i en domstol på grund av olika omständigheter. Detta bör man rådgöra med jurist innan man inleder en domstolsprocess.
När vi driver tvister är vi måna om att alltid diskutera möjligheter men också risker med en stämning. Vi på Stegman Juristbyrå åtar oss heller inte uppdrag där vi från start ser att detta inte kan drivas med framgång för våra klienters räkning. Vi tillhandahåller alltid en rak och tydlig kommunikation där vi förklarar vilka förutsättningar vi ser att nå framgång.