När ska jag informera kunderna om GDPR?

Det är bra om man kan ha en fullständig beskrivning av hur man hanterar personuppgifter på sin hemsida. Där bör det också framgå hur man som konsument kan få information från företaget om vad det finns för uppgifter om mig som kund, hur man ska göra om man önskar korrigera uppgifterna och hur man ska agera om man önskar få dem raderade.
Vid första kontakt företaget har med olika intressegrupper bör det framgå hur man kan få information om hur företaget handskas med personuppgifter.