När kan fastighetsmäklarföretaget hållas ansvarigt inför Fastighetsmäklarinspektionen?

Sedan lagstiftningen för fastighetsmäklare ändrades sommaren 2021 står även fastighetsmäklarföretagen under tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen. Det innebär att en part som anser att mäklarföretaget har felat i någon form kan anmäla mäklarföretaget till myndigheten. Här gäller det dock att vara noga med vem som är ansvarig för vilken del av förmedlingen så att rätt part anmäls.

Mäklarföretaget kan hållas ansvarigt när företaget exempelvis tillhandahållit system eller rutiner som varit bristfälliga. Mäklarföretaget kan inte hållas ansvarigt för att en av företagets fastighetsmäklare skrivit fel i exempelvis en objektbeskrivning. Då är det den enskilde mäklaren som ska hållas ansvarigt. Mäklarföretaget kan således enbart ansvara för sådant som mäklarföretaget bistått mäklaren med för att hen ska utföra sitt arbete, alternativt att mäklarföretaget uttryckligen sagt till fastighetsmäklaren att arbeta på ett sätt som strider mot god fastighetsmäklarsed.
Det är därför viktigt att mäklarföretagen är tydliga med var deras ansvarsområden går och är tydliga med hur de vill att deras fastighetsmäklare ska arbeta, så att det inte uppstår onödiga missförstånd.