När kan en konsument anmäla ett ärende till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd?

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) ägs och drivs av de två branschförbunden som finns för fastighetsmäklare, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet.
FRN består av ledamöter som utses av olika organisationer som dels företräder fastighetsmäklare och dels företräder konsumentintressen. Tanken är att det ska vara en blandning av ledamöter med olika bakgrund som tillsammans ska fatta beslut i nämnden. Till FRN kan anmälaren anmäla mäklaren om anmälaren anser att hen lidit ekonomisk skada i någon form på grund av mäklarens agerande.