När blir ett avtal bindande?

Det generella svaret på den frågan är att avtal blir bindande när båda parter har skrivit på avtalet. Att den ena parten har skrivit på men inte den andra innebär som regel att det inte finns ett bindande avtal mellan parterna. Avtalet kan ju dock innehålla en reglering kring bundenheten. Hur bindande det är kan också bero på vad det står i avtalet och hur avtalet är formulerat.