Måste man ha juridiskt ombud om man vill stämma någon?

Det finns inget krav på att man måste ha ombud om man vill stämma någon. Man kan stämma någon själv och även företräda sig själv. På domstolarnas hemsidor brukar det finnas blanketter som man kan fylla i för att stämma någon.

Det man dock ska veta är att det finns en hel del lagar och regler kring hur man ska gå till väga när man stämmer någon och man behöver också formulera sig på ett sätt som gör att man får fram kärnan i tvisten. Missar man detta kan man förlora processen enbart på att man agerat felaktigt. Om motparten sedan har ett ombud som kan ovanstående hamnar man lätt i ett underläge.

Känner man att man klarar det hela själv kan man dock både stämma sin motpart och driva tvisten helt själv.