Måste man ha ett samboavtal när man flyttar ihop?

Man behöver inget samboavtal när man flyttar ihop eller när man bor ihop. Samboavtalet är tänkt att underlätta genom att man skriver ett dokument om hur tillgångar ska fördelas om man skulle vilja gå skilda vägar. Det finns dock inte något krav på att det ska finnas.

Har man exempelvis köpt en bostad eller något till bostaden för gemensamt bruk ska detta delas med hälften var om man går skilda vägar och man inte har ett samboavtal. Om den ena parten då köpt exempelvis bostaden för egna medel kanske en sådan uppdelning vore olycklig. Detta kan man reglera i ett samboavtal, så att båda parter känner sig trygga i sin ekonomiska situation. Men samboavtalet är valfritt.