Måste jag ha ett ombud, en jurist, om jag vill stämma någon?

Det finns inget krav på att man måste ha ombud om man vill stämma någon. Man kan stämma någon själv och även företräda sig själv. På domstolarnas hemsidor finns blanketter att fylla i för att stämma någon.
Det man dock ska veta är att det finns en hel del lagar och regler kring hur man ska gå till väga när man stämmer någon och man behöver också formulera sig på ett sätt som gör att man får fram kärnan i tvisten. Missar man detta kan man förlora processen enbart för att man inte följt det regelverk som gäller runt en domstolsprocess. Då kanske man inte ens får möjlighet att lägga fram sitt ärende.

Om motparten sedan har ett ombud hamnar man lätt i ett underläge.

Känner man att man klarar en process helt själv kan man dock både stämma sin motpart och driva tvisten helt själv.