Kan man skriva eget skuldebrev?

Man kan skriva ett eget skuldebrev och det finns inget krav på att en jurist ska skriva det. Dock är det viktigt att veta hur man skriver ett skuldebrev för att göra det så tydligt som möjligt och förebygga framtida konflikter. Det gäller att tänka igenom eventuella frågor som bör utredas. Exempelvis bör man besluta om någon ränta på lånet ska utgå och vilket datum som skulden senast ska vara återbetald. Det finns många frågor man kan behöva klargöra och det är viktigt att man tänker på alla olika situationer som kan uppstå och reglerar dem.