Jag ska skriva ett avtal, vad behöver jag tänka på?

Avtal kan ha väldigt många olika former beroende på vad för typ av avtal det handlar om. Det kan vara allt ifrån ett anställningsavtal till ett avtal om ett köp. Beroende på vilket avtal det gäller kan det också finnas olika formkrav. Formkrav innebär att avtalet måste innehålla vissa uppgifter för att det ska bli giltigt.

När man skriver ett avtal är det viktigt att man tydligt klargör hur överenskommelsen ser ut. Man behöver också tänka igenom vilka utmaningar som kan uppstå framåt och skriva avtalet på ett sätt som förebygger framtida missförstånd och konflikter. Ett sådant exempel kan vara om man skriver ett avtal med en hantverkare och att man då också i avtalet reglerar vad som ska hända om hantverkaren inte håller överenskommen tidsplan.