I många avtal hänvisar man till ABT 06 i entreprenadavtal, vad är det?

ABT 06 är allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Bestämmelserna har utarbetats av Föreningens Byggandets Kontraktskommitté, BKK. Genom att ha likartade bestämmelser vid totalentreprenad underlättar det tolkning av avtal och liknande så att risken för stora konflikter undviks i största möjliga mån.