Hur kan man komma ur eller häva ett avtal?

Detta är en stor och komplex fråga där det inte finns något klart generellt svar. Generellt kan man säga att det är bra om ett avtal innehåller en överenskommelse om hur man kan avsluta det. Vissa köp kan vara svåra att häva eller komma ur, exempelvis köp av fastighet. Andra avtal är lättare att kliva ur och i många fall finns det exempelvis en uppsägningstid att förhålla sig till.
Man kan också häva ett avtal om den andra parten inte uppfyller villkoren i avtalet. Då kan den drabbade parten häva avtalet med stöd av avtalsbrott. I sådana situationer kan det också uppstå en rätt för den drabbade parten att utkräva någon typ av skadestånd om man lidit av att motparten inte fullföljt avtalet.