Hur gör man för att få dispens från strandskyddet?

I strandskyddade områden får man normalt inte bygga eller ändra något. Om man trots det vill bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område behöver man söka strandskyddsdispens. Detta gör man vanligtvis hos kommunen men ibland hos Länsstyrelsen.
Man kan erhålla dispens om det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet och att syftet med strandskyddet inte påverkas av dispensen.