Har man besittningsskydd vid arrende?

Vid jordbruksarrende och bostadsarrende inträdet besittningsskydd. Jordägaren kan därmed inte säga upp arrendatorn utan anledning. Det är avtalet som styr hur länge arrendet ska gälla. Bara om arrendatorn förbrukar sin rätt kan avtalet sägas upp. Så kan vara fallet om marken vanvårdas, arrendatorn inte följer de regler som gäller för arrendet eller avgiften inte betalas.