Har man alltid rätt till rättsskydd vid tvist?

I många fall har man rätt till rättsskydd via sin hemförsäkring om man hamnar i en tvist men inte alltid. Detta hjälper vi till att utreda och söka för våra klienters räkning.
Om tvisten exempelvis handlar om att man inte är överens gällande en bodelning så brukar inte hemförsäkringen täcka den typen av tvister. Inte heller brukar den gälla exempelvis tvister om vårdnad av barn om det är i anslutning till en skilsmässa. De flesta försäkringsbolag har också en karens innan rättsskyddet kan tas i anspråk. Denna karens brukar innebära att man ska ha haft en hemförsäkring i minst två år innan tvist uppstod. Det behöver inte vara samma försäkringsbolag men hemförsäkringen ska ha varit sammanhängande utan avbrott under de två senaste åren före tvist.

När vi blir kontaktade av en klient kan det ibland vara av stor vikt att vi agerar skyndsamt. Då kanske vi inte har tid att söka rättsskydd först och sedan invänta svar från försäkringsbolaget innan vi kan agera. Rättsskyddet träder dock i kraft från att tvist är konstaterad varför vi är måna om att redogöra det för försäkringsbolaget. Vidare kan försäkringsbolaget också betala en del upparbetad tid innan tvist är konstaterad så att rättsskyddet även täcker tid som vi måste lägga initialt för att kunna bistå våra klienter.