Finns det olika typer av skuldebrev?

Ja, det finns två olika typer av skuldebrev. Det finns enkla skuldebrev och löpande skuldebrev.
Enkla skuldebrev används oftast när låntagare och långivare känner varandra sedan innan. Skuldebrevet innehåller vem som är långivare och vem som är låntagare och skulden ska betalas till långivaren. Enkla skuldebrev är inte gjorda för att överlåtas.
Löpande skuldebrev kan antingen vara innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev. Innehavarskuldebrev betyder att den som visar upp skuldebrevet är den som ska få betalt för skulden. Skuldebrevet kan överlåtas till vem som helst.

På ett orderskuldebrev står det att skulden ska betalas till namnet på långivaren eller ”till order”. Till order betyder att skuldebrevet kan överlåtas till en annan part men då måste den nya personens namn skrivas på skuldebrevet. Skuldebrevet måste kunna visas upp.

Önskar man ett skuldebrev som är enkelt att överföra är ett löpande skuldebrev att föredrag.