Är fastighetsmäklaren alltid skyddad av en ansvarsförsäkring?

Fastighetsmäklaren är skyddad av en ansvarsförsäkring i sin tjänsteutövning. Det innebär att eventuella skador täcks av ansvarsförsäkringen om fastighetsmäklaren skulle göra fel. Fastighetsmäklaren själv får bekosta sin självrisk.
Detta gäller dock inte alltid. Om fastighetsmäklaren agerar utanför sina befogenheter, exempelvis genom att sälja försäkringar som hen inte har licens för, täcks inte ansvarsförsäkringen för fastighetsmäklare detta. Fastighetsmäklaren behöver hålla sig till vad som faller inom ramen för hens tjänstebeskrivning.