Är det dyrt att stämma någon i domstol?

Att stämma någon i domstol kostar en registreringsavgift på ca 2500 kr.

Om man sedan önskar ombud, det vill säga en jurist som driver processen för sin klients räkning, blir det ofta betydande kostnader. Förlorar man dessutom målet erhåller man inte det ekonomiska krav man yrkat. Man får dessutom stå för motpartens kostnader.
I vissa domstolar, exempelvis Mark- och miljödomstolen, är det vanligt att var part står sina egna kostnader.

Har man rättsskydd hjälper försäkringsbolaget till och tar en del av kostnaden men man får räkna med att en domstolsprocess kostar en del pengar med juridiskt ombud.

Inför en domstolsprocess rekommenderar vi därför alltid att man talar med sin jurist så att man får klarhet i vad det kan röra sig om för kostnader i det enskilda fallet.