Vem får behålla bostaden och möblerna vid en skilsmässa?

Har man en gemensam bostad är det vanligt att denna bostad säljs vid en skilsmässa och att försäljningssumman minus omkostnader delas lika mellan parterna. Möblerna brukar de allra flesta klara av att dela upp mellan sig.
Ibland vill dock den ena parten bo kvar i bostaden och har även ekonomiska förutsättningar att göra det. I så fall ska den parten som önskar bo kvar ersätta den andre parten med halva värdet av bostaden. Den som blir ”utköpt” ska således inte lida någon ekonomisk skada av att den ena parten vill behålla bostaden.

Önskar båda behålla bostaden och dessutom har råd att göra det kan den så kallade övertaganderätten få betydelse. Med detta menas att den som har stört behov av bostaden får bo kvar i den. Här brukar man väga in faktorer som om någon av parterna kommer att bo mer med de gemensamma barnen, hur makarnas möjligheter att skaffa en annan bostad ser ut, om bostaden kanske är anpassad efter den ena markens behov på grund av exempelvis någon form av funktionsnedsättning.

Om man inte kan komma överens om hur tillgångar ska värderas och fördelar i en bodelning, finns det möjlighet att ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare som då genomför denna fördelning.