Bostad eller mark

Fastighetsrätt

Har du köpt eller sålt bostad? Kanske blev det inte som det var tänkt. Kanske har ett dolt fel uppdagats.
Har du mark och sökt bygglov men fått avslag? Kanske äger du mark som någon annan olovligen använder.
Boende och ägande av fastighet kan medföra dilemman som man behöver rådgivning kring eller så har en tvist redan uppstått. Det kan också handla om ett förebyggande arbete för att förhindra en framtida tvist.
Oavsett hur din situation än ser ut så hjälper vi dig! 

Mobil: 
0760-181868
Epost: info@stegman.se

Har mäklaren agerat rätt?

Har du köpt eller sålt bostad och något i efterhand har visat sig vara fel. Eller har du deltagit i en budgivning som du inte tyckte gick rätt till. Hur anmäler man en fastighetsmäklare och hur kräver man ersättning? Vi hjälper dig att se över mäklarens agerande och vägleder dig.

Köpa, sälja eller äga hus

Kanske har ni hittat fel i huset efter att ni har flyttat in eller agerar kanske grannen på ett olämpligt sätt? Familjen ni sålde huset till kommer tillbaka efter köpet och är missnöjd. Vad gör ni då? Eller de kanske till och med hävdar dolda fel. Kontakta oss för stöd i att reda ut situationen.  

Äger du mark?

Vem ska ta bort stormfälld skog och vad händer om du får angrepp av barkborre? Vill du stycka av och sälja en del av marken men har fått avslag på avstyckningen? Ligger fastigheten nära vatten och en fråga kring strandskydd har uppstått? Vi hjälper dig som markägare i dina frågeställningar.