ekonomiska föreningar

Ekonomiska föreningar

Lagstiftningen för ekonomiska föreningar kan vara komplex med olika lagar att ta hänsyn och dra paralleller till. Att sitta i styrelsen eller vara medlem i en ekonomisk förening är ofta kantat med en rad frågeställningar och funderingar. Vi bistår såväl med rådgivning som i situationer där det uppstått en tvist. 

Mobil: 0760-181868
Epost: info@stegman.se

Medlem i en förening?

Är du medlem i en förening och anser att du blivit felaktigt behandlad eller tycker att föreningen agerat fel? Vi kan se över dina möjligheter att påverka detta. 

Styrelseledamot i en förening?

Är du medlem i en styrelse men osäker på vad din roll är och vad du ska göra? Kanske önskar hela styrelsen rådgivning eller hjälp i en konflikt med medlem? 

Hur går ett årsmöte till?

Ett årsmöte är kantat av en rad olika regler för att det ska ha ansetts gått till på rätt sätt. Behöver föreningen råd och stöd i detta arbete finns vi här för er.